Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Zapytanie ofertowe – świadczenie usług transportowych związanych z przewozem uczniów na dodatkowe warsztaty pozalekcyjne w ramach projektu „Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymentów”

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług transportowych związanych z przewozem uczniów na dodatkowe warsztaty pozalekcyjne projektu pn. „Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymentów”, realizowanego w ramach Działania 9.1.2 RPO WO 2014-2020 „Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej”.

Treść zapytania oraz wymagane dokumenty znajdują się w poniżej w załączonych plikach:

KWME – Zapytanie-ofertowe
Zalącznik-nr-1-Formularz-oferty
Zalącznik-nr-2-Oświadczenie-o-posiadanych-uprawnieniach
Zalącznik-nr-3-Wykaz-usług
Zalącznik-nr-4-Oświaczenie-o-braku-powiązań-z-Zamawiającym

Informacja-o-wybranym-wykonawcy