Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu grafiki komputerowej- zgodnie z indywidualnym poziomem umiejętności oraz możliwości czasowych jednego uczestnika projektu

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu grafiki komputerowej- zgodnie z indywidualnym poziomem umiejętności oraz możliwości czasowych jednego uczestnika projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”.

 

Kurs grafiki komputerowej- zapytanie

Zalącznik nr 1 – Formularz oferty

Zalącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach (3)

Zalącznik nr 3 – Wykaz usług

Zalącznik nr 4 – Wykaz osób

Zalącznik nr 5 – Oświaczenie o braku powiązań z Zamawiającym