Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia „Kursu operatora maszyn CNC” w Opolu dla 1 uczestnika projektu

Zapraszamy do składania ofert na  świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia „Kursu operatora maszyn CNC” w Opolu dla 1 uczestnika projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”

Operator maszyn CNC – zapytanie ofertowe Opole

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5