Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Zapytanie ofertowe – świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn. „Prawo jazdy kat. B”, uwzględniającego niepełnosprawność uczestnika projektu (niski wzrost), oraz ustalenie terminu egzaminu państwowego wraz z jego opłaceniem dla 1 uczestnika projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług w zakresie organizacji  i przeprowadzenia szkolenia pn. „Prawo jazdy kat. B”, uwzględniającego niepełnosprawność uczestnika projektu (niski wzrost), oraz ustalenie terminu egzaminu państwowego wraz z jego opłaceniem dla 1 uczestnika projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”

 

Prawo jazdy_zapytanie ofertowe_opole

Zalącznik nr 1 – Formularz oferty

Zalącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

Zalącznik nr 4 – Wykaz osób

Zalącznik nr 5 – Oświaczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Zalącznik nr 3 – Wykaz usług