Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Świadczenie usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia usługi szkoleniowej pn. „Kurs kasjer sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” w Nysie dla 3 uczestników/uczestniczek projektu

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia usługi szkoleniowej pn. „Kurs kasjer sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” w Nysie dla 3 uczestników/uczestniczek projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”

Zapytanie ofertowe Kurs kasjer sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej NYSA

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

Załącznik nr 3 – Wykaz usług

Załącznik nr 4 – Wykaz osób

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym