Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Zapytanie ofertowe – usługi hotelarskie – „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL ogłasza zapytanie ofertowe, którego celem jest wybór wykonawcy świadczącego usługi hotelarskie, noclegowe oraz restauracyjne wraz z wynajmem sali wykładowo – szkoleniowej dla uczestników (4 grupy x max 15 osób, każdorazowo + trener + obsługa techniczna) cyklu szkoleniowego specjalistycznego pn. „Asystent rodziny”, realizowanego w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”. Poniżej dostępna jest treść ogłoszenia oraz załączniki niezbędne do złożenia oferty.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach
Załącznik nr 3 – Wykaz usług
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
Wzór umowy hotele

Odpowiedzi na zapytanie z dnia 16.05.2016 r.