Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Zapytanie ofertowe – wybór doradców zawodowych świadczących usługi grupowych warsztatów Analizy Potencjału Zawodowego dla uczestników i uczestniczek projektu: „Chcę i pracuję – aktywizacja zawodowa i społeczna osób z dysfunkcjami słuchu z terenu woj. opolskiego” realizowanego w ramach Działania 8.2 RPO WO 2014-2020 „Włączenie społeczne”

Zapraszamy do składania ofert dotyczących wyboru doradców zawodowych świadczących usługi grupowych warsztatów Analizy Potencjału Zawodowego dla uczestników i uczestniczek projektu:  „Chcę i pracuję – aktywizacja zawodowa i społeczna osób z dysfunkcjami słuchu z terenu woj. opolskiego” realizowanego w ramach Działania 8.2 RPO WO 2014-2020 „Włączenie społeczne”

Warsztaty Analiza Potencjału Zawodowego – zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

Załącznik nr 3- Wykaz usług

Załącznik nr 4 – Wykaz osób

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w pracy na rzecz osób z dysfunkcją słuchu

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym