Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Zapytanie ofertowe Wybór doradców zawodowych świadczących usługi indywidualne i grupowe dla uczestników i uczestniczek projektu: „Chcę i pracuję – aktywizacja zawodowa i społeczna osób z dysfunkcjami słuchu z terenu woj. opolskiego”

Przedmiotem zamówienia ofertowego jest:

a) W ramach CZĘŚCI 1: Przeprowadzenie grupowych warsztatów doradztwa zawodowego dla 4 grup w ramach projektu „Chcę i pracuję – aktywizacja zawodowa i społeczna osób z dysfunkcjami słuchu z terenu woj. opolskiego”.

b) W ramach CZĘŚCI 2: Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla 30 os. z dysfunkcjami słuchu w ramach projektu „Chcę i pracuję – aktywizacja zawodowa i społeczna osób z dysfunkcjami słuchu z terenu woj. opolskiego”

Doradztwo zawodowe dla osób z dysfunkcją słuchu- zapytanie ofertowe

Zalącznik nr 1 – Formularz oferty CZĘŚĆ 1

Zalącznik nr 1 – Formularz oferty CZĘŚĆ 2

Zalącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach (3)

Zalącznik nr 3a – Wykaz usług CZĘŚĆ 1

Zalącznik nr 3b – Wykaz usług CZĘŚĆ 2

Zalącznik nr 4a – Wykaz osób CZĘŚĆ 1

Zalącznik nr 4b – Wykaz osób CZĘŚĆ 2

Zalącznik nr 5 – Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w pracy na rzecz osób z dysfunkcją słuchu

Zalącznik nr 6 – Oświaczenie o braku powiązań z Zamawiającym (2)