Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Zapytanie ofertowe – Wybór doradców zawodowych świadczących usługi indywidualne i grupowe dla uczestników i uczestniczek projektu: „(Od)Ważni na rynku pracy – aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu woj.opolskiego”.

Przedmiotem zamówienia ofertowego jest:

a) W ramach CZĘŚCI 1: Przeprowadzenie grupowych warsztatów doradztwa zawodowego dla 4 grup w ramach projektu

b) W ramach CZĘŚCI 2: Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla 32 osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi w ramach projektu .

Informacja o wydłużeniu terminu złożenia zapytania ofertowego

 

Doradcy zawodowi – pytania i odpowiedzi z dn. 18.05.2016r.

Doradcy zawodowi – pytania i odpowiedzi z dn. 19.05.2016r

 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty – część 1

Załącznik nr 1 – Formularz oferty – część 2

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

Załącznik nr 3a – Wykaz usług – część 1

Załącznik nr 3b – Wykaz usług – część 2

Załącznik nr 4a – Wykaz osób – część 1

Załącznik nr 4b – Wykaz osób – część 2

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Doradztwo zawodowe – zapytanie ofertowe