Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Zapytanie ofertowe – Wybór doradcy zawodowego świadczącego usługi grupowe dla uczestników i uczestniczek projektu: „(Od)Ważni na rynku pracy – aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu woj.opolskiego”.

Zachęcamy do składania ofert na zapytanie ofertowe na wybór doradcy zawodowego  świadczącego usługi grupowe dla uczestników i uczestniczek projektu: „(Od)Ważni na rynku pracy – aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu woj.opolskiego”.

Przedmiotem zamówienia ofertowego jest:

Przeprowadzenie grupowych warsztatów doradztwa zawodowego dla 4 grup w ramach projektu  „(Od)Ważni na rynku pracy – aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu woj.opolskiego”.

Usługa trenerska polegająca na przeprowadzeniu 64 h warsztatów grupowego doradztwa zawodowego  połączonych z wizytą w opolskich zakładach pracy dla 32 os. (16K i 16M)  ->  4 gr. po 8 os./gr w podziale 2 warsztaty/ gr x 8h/warsztat. Uczestnikami warsztatów będą osoby z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi, które są uczestnikami projektu „(Od)Ważni na rynku pracy – aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu woj.opolskiego” realizowanego w ramach Działania 8.2 RPO WO 2014-2020 „Włączenie społeczne”.

Doradztwo zawodowe – zapytanie ofertowe

Zalącznik nr 1 – Formularz oferty

Zalącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

Zalącznik nr 3 – Wykaz usług

Zalącznik nr 4 – Wykaz osób

Zalącznik nr 5 – Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu