Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Wybór prawnika świadczącego usługi indywidualnego doradztwa na rzecz osób z dysfunkcjami słuchu, uczestników i uczestniczek projektu

W związku z realizacją, przez Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych Oddział Opole, projektu pn. „Bądź aktywny II – kompleksowy program rozwoju usług asystenckich oraz wsparcia aktywności społecznej skierowany do osób z dysfunkcjami słuchu z terenu woj. opolskiego” realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych” zapraszamy do składania ofert na wybór prawnika świadczącego usługi indywidualnego doradztwa na rzecz osób z dysfunkcjami słuchu, uczestników i uczestniczek ww. projektu.

Prawnik-zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1-Formularz oferty

Załącznik nr 2-Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

Załącznik nr 3 – Wykaz usług

Załącznik nr 4-Wykaz osób

Załącznik nr 5-Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu na rzecz osób z dysfunkcją słuchu

Załącznik nr 6-Oświaczenie o braku powiązań z Zamawiającym