Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Zapytanie ofertowe – Wybór psychologa świadczącego usługi grupowe dla uczestników i uczestniczek projektu: „(Od)Ważni na rynku pracy – aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu woj.opolskiego”.

Zachęcamy do składania ofert na zapytanie ofertowe na wybór psychologa świadczącego usługi grupowe dla uczestników i uczestniczek projektu: „(Od)Ważni na rynku pracy – aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu woj.opolskiego”.

Przedmiotem zamówienia ofertowego jest:

Przeprowadzenie podsumowującego warsztatu dla cyklu grupowych warsztatów rozwoju kompetencji interpersonalnych, organizacyjnych i społecznych niezbędnych na rynku pracy dla 4 grup w ramach projektu  „(Od)Ważni na rynku pracy – aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu woj.opolskiego”.

Usługa trenerska polegająca na przeprowadzeniu 64 h (16 h/ warsztat dla 1 gr)  warsztatów  rozwoju kompetencji interpersonalnych, organizacyjnych i społecznych niezbędnych na rynku pracy dla 32 osób (4 grupy po 8 osób) z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi realizowanych w ramach projektu „(Od)Ważni na rynku pracy –aktywizacja społeczna  i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu woj.opolskiego” realizowanego w ramach Działania 8.2 RPO WO 2014-2020 „Włączenie społeczne”.

Zapytanie ofertowe

Zalącznik nr 1 – Formularz oferty

Zalącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

Zalącznik nr 3 – Wykaz usług

Zalącznik nr 4 – Wykaz osób

Zalącznik nr 5 – Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

Zalącznik nr 6 – Oświaczenie o braku powiązań z Zamawiającym