Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Zapytanie ofertowe – Wybór psychologów świadczących usługi indywidualne i grupowe dla uczestników i uczestniczek projektu: „Chcę i pracuję – aktywizacja zawodowa i społeczna osób z dysfunkcjami słuchu z terenu woj. opolskiego”

Przedmiotem zamówienia ofertowego jest:

a)  W ramach CZĘŚCI 1: Przeprowadzenie grupowych warsztatów rozwoju kompetencji interpersonalnych, organizacyjnych i społecznych niezbędnych na rynku pracy dla 4 grup w ramach projektu „Chcę i pracuję – aktywizacja zawodowa i społeczna osób z dysfunkcjami słuchu z terenu woj. opolskiego”.

b) W ramach CZĘŚCI 2: Przeprowadzenie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 30 os. z dysfunkcjami słuchu oraz 15 os. członków rodzin osób z dysfunkcjami słuchu w ramach projektu „Chcę i pracuję – aktywizacja zawodowa i społeczna osób z dysfunkcjami słuchu z terenu woj. opolskiego”.

 

Doradztwo psychologiczne dla osób z dysfunkcją słuchu – zapytanie ofertowe

Zalącznik nr 1 – Formularz oferty CZĘŚĆ 1

Zalącznik nr 1 – Formularz oferty CZĘŚĆ 2

Zalącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach (3)

Zalącznik nr 3a – Wykaz usług CZĘŚĆ 1

Zalącznik nr 3b – Wykaz usług CZĘŚĆ 2

Zalącznik nr 4a – Wykaz osób CZĘŚĆ 1

Zalącznik nr 4b – Wykaz osób CZĘŚĆ 2

Zalącznik nr 5 – Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu na rzecz osób z dysfunkcją słuchu

Zalącznik nr 6 – Oświaczenie o braku powiązań z Zamawiającym (2)