Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Zapytanie ofertowe – Wybór psychologów świadczących usługi indywidualne i grupowe dla uczestników i uczestniczek projektu: „(Od)Ważni na rynku pracy – aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu woj.opolskiego”.

Przedmiotem zamówienia ofertowego jest:

a) W ramach CZĘŚCI 1: Przeprowadzenie grupowych warsztatów rozwoju kompetencji interpersonalnych, organizacyjnych i społecznych niezbędnych na rynku pracy dla 4 grup w ramach projektu.

b) W ramach CZĘŚCI 2: Przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla 32 os. z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz ok. 20 członków rodzin osób niepełnosprawnych w ramach projektu.

Informacja dotycząca Załącznika nr 1 – Formularz oferty CZĘŚĆ 2

 

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

Załącznik 4 b – Wykaz osób – część 2

Załącznik 4 a – Wykaz osób – część 1

Załącznik nr 3 b – Wykaz usług – część 2

Załącznik nr 3 a – Wykaz usług – część 1

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

Zalącznik nr 1 – Formularz oferty CZĘŚĆ 2

Załącznik nr 1 – Formularz oferty – część 1

Zapytanie ofertowe – doradztwo psychologiczne