Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Zapytanie ofertowe-zakup i dostawa materiałów szkoleniowych -„Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymentów”

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem  jest zakup i dostawa materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu pn. „Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymentów”, realizowanego w ramach Działania 9.1.2 RPO WO 2014-2020 „Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej”., treść zapytania oraz wymagane dokumenty znajdują się poniżej w załączonych plikach.

Zapytanie-ofertowe
Zalącznik-nr-1-Formularz-oferty
Zalącznik-nr-2-Oświadczenie-o-posiadanych-uprawnieniach
Zalącznik-nr-3-Oświaczenie-o-braku-powiązań-z-Zamawiającym

Informacja o wybranym wykonawcy