Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Zapytanie ofertowe na opracowanie, produkcję i dostawę maskotek małych, maskotek gigantów i strojów maskotek („Pieczusie”)

Zapraszamy do składania ofert na opracowanie, produkcję i dostawę 1 800 sztuk maskotek małych („Pieczusie” – postać kangura), 12 sztuk maskotek gigantów („Pieczusie” – postać kangura) oraz 12 strojów maskotek – przebrań („Pieczusie” – postać kangura) promujących pieczę zastępczą  w woj. opolskim w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

Załączniki

Zapytanie o cenę

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis

Załącznik nr 2 Formularz oferty

Załącznik nr 3 Oświadczenie

Załącznik nr 4 Wzór umowy