Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

„Zawodowcy na start” (8.1.1 PO KL)

„ZAWODOWCY NA START” to projekt szkoleniowy, który był realizowany w ramach POKL 8.1.1 przez Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej  FRDL. Realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu 2010r. i zakończyła w czerwcu 2011r.  Projekt skierowany był do osób dorosłych- kobiet i mężczyzn- pracujących w opolskich służbach dyspozycyjnych. Osoby te  spotykały się  wielokrotnie z sytuacjami kryzysowymi, gdzie poziom ich kompetencji decydował o bezpieczeństwie i życiu wielu ludzi, dlatego tak istotne jest by stale podnosili swoje umiejętności.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU TO:
– Rozwój kwalifikacji zawodowych niezbędnych do sprawnego przeprowadzania zadań związanych z wykonywaną pracą
– Aktywizacja edukacyjna pracowników grup dyspozycyjnych
– Podwyższenie umiejętności społecznych pracowników grup dyspozycyjnych

UCZESTNICY
Do udziału w szkoleniach  zaprosiliśmy pracowniczki i pracowników Policji, Służby Celnej, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, oraz Wojska Polskiego. Organizowane przez nas zajęcia dotyczyły kursów specjalistycznych, jak również działań tzw. miękkich z zakresu komunikacji interpersonalnej i zarządzania zasobami ludzkimi.

DZIAŁANIA
W ramach projektu przeszkolono łącznie 423 osoby.

W kursach prawa jazdy:
– kategorii A (31 osób),
– kategorii C (48 osób),
– kategorii C+E. (48 osób).

Kursie stermotorzysty (30 osób).
Kursie płetwonurkowym (30 osób).

Kursach zawodowych-specjalistycznych:
– obsługi dźwigów i podnośników  hydraulicznych HDS (60 osób),
– obsługi zbiorników ciśnieniowych i ładowania butli 30 osób,
– obsługi i eksploatacji urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1Kv (38 osób)

Szkolenie z technicznej jazdy samochodem (48 osób).
Kursie zarządzania zasobami ludzkimi z elementami prawa (30 osób),
Kurs komunikacji interpersonalnej z negocjacjami (30 osób),

Projekt pod tytułem „Zawodowcy na start”, realizowany był w ramach  Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego