Nasze Projekty

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI – do projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

„Wsparcie superwizyjne służb świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej” 

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej ogłasza rekrutację do projektu „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

Zapraszamy asystentów rodzin, pracowników socjalnych i koordynatorów pieczy zastępczej, na indywidualne, cykliczne spotkania superwizyjne.

Zaplanowano 17 spotkań na osobę, w podziale:

  • jedno 4-godzinne spotkanie dla osoby jeden raz w miesiącu przez 6 miesięcy, łącznie 24 h/osobę, rozpoczęcie przełom sierpnia/września 2018 r. Superwizja będzie organizowana w formie cyklicznych indywidualnych spotkań superwizora z asystentami rodzin, pracownikami socjalnymi i koordynatorami pieczy zastępczej z terenu woj. opolskiego  – Superwizja wprowadzająca;
  • jedno 4-godzinne spotkanie dla osoby raz na dwa miesiące, łącznie 44 h/osobę, w okresie od lutego 2019 r. Superwizja będzie organizowana w formie cyklicznych indywidualnych spotkań superwizora z asystentami rodzin, pracownikami socjalnymi i koordynatorami pieczy zastępczej z terenu woj. opolskiego – Superwizja wspierająca.

Spotkania prowadzone będą w miejscu pracy (siedziba jednostki).

Osoba do kontaktu:

Alicja Szwiec,  email: aszwiec@opole.frdl.pl, tel. 77 454 48 29 w.23

Plik do pobrania:

Formularz zgloszeniowy

 

 

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole