Nasze Projekty

„Otwarte drzwi do przyszłości” (PO KL)

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Projekt realizowany jest przez Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w partnerstwie z Gminą Komprachcice.

Okres realizacji projektu: 1.08.2012 r. – 30.06.2013 r.

GRUPY DOCELOWE:

Projekt kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy Komprachcice a tym samym do istniejących przedszkoli gminy Komprachcice:
1. Przedszkole Publiczne w Komprachcicach
2. Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi
3. Przedszkole Publiczne w Chmielowicach
4. Przedszkole Publiczne w Ochodzach
5. Oddział Przedszkolny w Wawelnie
6. Oddział Przedszkolny w Domecku

DZIAŁANIA:

1. Warsztaty taneczne

Warsztaty, które sprzyjają doskonaleniu motoryki, koordynacji i pamięci ruchowej, dzieci poznają muzykę i style taneczne. Warsztaty oprócz nauki tańca, dają możliwość nabrać pewności siebie oraz poprawiają sylwetkę, zapewniają zdrowy i harmonijny rozwój młodego organizmu.
Za realizację zadania odpowiedzialny jest partner (Gmina Komprachcice).

2. Warsztaty teatralne

Warsztaty prowadzone  w małych grupach co umożliwia indywidualną pracę z każdym uczestnikiem, a jednocześnie uczy pracy zespołowej. Na warsztatach dzieci uczą się technik teatralnych: poprawnej wymowy, ruchu scenicznego, animacji lalek, gry maską itp. Uczestnicy mają okazję samodzielnie zaprojektować i wykonać różne wykorzystywane w spektaklu rekwizyty, lalki, dekoracje. Warsztaty rozwijają wyobraźnię, doskonalą mowę, sprzyjają umuzykalnieniu, rozwijają płynność ruchów oraz zwiększają poczucie własnej wartości. Kulminacyjnym punktem każdego warsztatu będzie przedstawienie z udziałem publiczności – rodziców.
Za realizację zadania odpowiedzialny jest lider (OCDL FRDL).

3.  Warsztaty plastyczne

Warsztaty prowadzone z wykorzystaniem różnych technik plastycznych. Zajęcia mają na celu wprowadzenie dzieci w świat sztuki i różne techniki malarskie i rysunkowe, origami, warsztaty rozwijają umiejętność kompozycji przestrzennej, ćwiczą dokładność  oraz pamięć.
Za realizację zadania odpowiedzialny będzie lider (OCDL FRDL).

4.  Warsztaty socjoterapeutyczne

Warsztaty prowadzone przez psychologów i osoby posiadające doświadczenie z zakresu prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych. Zajęcia mają na celu wspieranie naturalnego rozwoju psychomotorycznego, emocjonalnego i społecznego dzieci. Warsztaty umożliwią kształtowanie poczucia bezpieczeństwa, pomogą w uzyskaniu pewności siebie, nauczą komunikacji z otoczeniem, pomogą w budowaniu pozytywnych relacji, rozpoznawaniu i wyrażaniu emocji.Warsztaty służą realizacji trzech celów: terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych dziecka.
Za realizację zadania odpowiedzialny będzie lider (OCDL FRDL).

Szczegółowe informacje dot. realizacji projektu otrzymają Państwo u kierownika projektu Pani Anny Wiesiołek
pod nr tel. 77/ 453 68 25 wew. 24 lub adresem e-mail: awiesiolek@opole.frdl.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole