Nasze Projekty

Świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu językowego- język angielski- zgodnie z indywidualnym poziomem umiejętności językowych oraz możliwości czasowych jednej uczestniczki projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”.

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu językowego- język angielski- zgodnie z indywidualnym poziomem umiejętności językowych oraz możliwości czasowych jednej uczestniczki projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”.

Język angielski_zapytanie ofertowe_Strzelce Opolskie

Zalącznik nr 1 – Formularz oferty

Zalącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

 Zalącznik nr 3 – Wykaz usług

Zalącznik nr 4 – Wykaz osób

Zalącznik nr 5 – Oświaczenie o braku powiązań z Zamawiającym

域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole