Nasze Projekty

Wybór psychologa świadczącego indywidualne usługi dla uczestników i uczestniczek projektu: „Pomagajmy lepiej – kompleksowe wsparcie dla opiekunów faktycznych” realizowanego w ramach Działania 8.1 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”-zapytanie unieważnione.

Zapytanie zostało unieważnione z przyczyn niezależnych od realizatora projektu.

Zapraszamy do składania ofert na wybór psychologa świadczącego  indywidualne usługi dla uczestników i uczestniczek projektu: „Pomagajmy lepiej – kompleksowe wsparcie dla opiekunów faktycznych” realizowanego w ramach Działania 8.1 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”

Psycholog – zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

Załącznik nr 3 – Wykaz usług

Załącznik nr 4 – Wykaz osób

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole