Nasze Projekty

Wybór trenera do zajęć pozalekcyjnych – warsztaty kreatywnego uczenia się, w ramach projektu pn. „Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymentów”

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące wyboru trenera do zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymentów”, realizowanego w ramach Działania 9.1.2 RPO WO 2014-2020 „Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej”.

Treść zapytania oraz wymagane dokumenty znajdują się w poniżej w załączonych plikach:

Zapytanie ofertowe – Kreatywne uczenie się
Zalącznik nr 1 – Formularz-oferty
Zalącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach
Zalącznik nr 3 – Wykaz usług
Zalącznik nr 4 – Wykaz osób
Zalącznik nr 5 – Oświaczenie o braku powiązań z Zamawiającym
Zalącznik nr 6 – Oświaczenie trenera

Informacja o rozstrzygnięciu

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole