Nasze Projekty

Wybór trenera do zajęć pozalekcyjnych – warsztaty matematyczno-logiczne w ramach projektu pn. „Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymentów”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.2 RPO WO 2014-2020 „Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej”

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące wyboru trenera do zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymentów”, realizowanego w ramach Działania 9.1.2 RPO WO 2014-2020 „Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej”.

Treść zapytania oraz wymagane dokumenty znajdują się w poniżej w załączonych plikach:

Zapytanie-ofertowe-matematyczno-logiczne
Załącznik-nr-1-formularz-oferty
Załącznik-nr-2-oświadczenie-o-posiadanych-uprawnieniach
Załącznik-nr-3-wykaz-uslug
Załącznik-nr-4-wykaz-osób
Załącznik-nr-5-oświadczenie-o-braku-powiazan-z-zamawiajacym
Załącznik-nr-6-oświadczenie-trenera

Rozstrzygniecie

域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole