Nasze Projekty

Wybór wykonawcy- świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn. „Prawo jazdy kat. B” oraz ustalenie terminu egzaminu państwowego wraz z jego opłaceniem dla trzech uczestników projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL ogłasza zapytanie ofertowe, którego celem jest Wybór wykonawcy- świadczenie usług w zakresie organizacji  i przeprowadzenia szkolenia pn. „Prawo jazdy kat. B” oraz ustalenie terminu egzaminu państwowego wraz z jego opłaceniem dla trzech uczestników projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”

zalacznik-nr-4-wykaz-osob

zalacznik-nr-5-oswiaczenie-o-braku-powiazan-z-zamawiajacym

zalacznik-nr-3-wykaz-uslug

zalacznik-nr-2-oswiadczenie-o-posiadanych-uprawnieniach

zalacznik-nr-1-formularz-oferty prawo-jazdy

_zapytanie-ofertowe_strzelce-opolskie

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole