Nasze Projekty

Zapytanie o cenę – Opracowanie treści i publikacja w prasie odpłatnej codziennej o zasięgu regionalnym (woj. opolskie) artykułów sponsorowanych w ramach projektu: „Bądź aktywny II – kompleksowy program rozwoju usług asystenckich oraz wsparcia aktywności społecznej skierowany do osób z dysfunkcjami słuchu z terenu woj. opolskiego

Zapytanie o cenę – Opracowanie treści i publikacja w prasie odpłatnej codziennej o zasięgu regionalnym (woj. opolskie) artykułów sponsorowanych w ramach projektu:  „Bądź aktywny II – kompleksowy program rozwoju usług asystenckich oraz wsparcia aktywności społecznej skierowany do osób z dysfunkcjami słuchu z terenu woj. opolskiegorealizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”.

Zapytanie ofertowe prasa

Formularz wyceny prasa

域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole