Nasze Projekty

Zapytanie ofertowe – doradcy zawodowi – „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL ogłasza zapytanie ofertowe, którego celem jest wybór wykonawcy doradców zawodowych, świadczących usługi z zakresu indywidualnego doradztwa zawodowego oraz indywidualnego pośrednictwa pracy dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”.

Zapytanie ofertowe
Zalącznik nr 1 – Formularz oferty
Zalącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach
Zalącznik nr 3 – Wykaz doświadczeniag
Zalącznik nr 4 – Wykaz osób
Zalącznik nr 5 – Oświaczenie o braku powiązań z Zamawiającym

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole