Nasze Projekty

Zapytanie ofertowe dot. dostawy pomocy dydaktycznych i wyposażenia szkół na potrzeby projektu pn. „Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymentów”, realizowanego w ramach Działania 9.1.2 RPO WO 2014-2020 „Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej”

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące dostawy pomocy dydaktycznych i wyposażenia szkół na potrzeby projektu pn. „Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymentów”,  realizowanego w ramach Działania  9.1.2 RPO WO 2014-2020„Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej”.

Treść zapytania oraz wymagane dokumenty znajdują się w poniżej w załączonych plikach:

Zapytanie-dostawa-pomocy-dydaktycznych-i-wyposazenia-szkol
Załącznik-1-formularz-oferty
Załącznika-2-wzor-umowy-wraz-z-zalacznikami
Załącznik-nr-1-a-do-zapytania-ofertowego – nieaktualne

Pytania-odp-modyfikacja zmiana-terminu-skladania-ofert
Załącznik-1-a-do-zapytania-ofertowego-modyfikacja-z-dnia-8-11-2016

Rozstrzygniete

 

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole