Nasze Projekty

Zapytanie ofertowe – na świadczenie usług hotelarskich, noclegowych oraz restauracyjnych wraz z wynajmem sali wykładowo-szkoleniowej (bez barier dla osób niepełnosprawnych) dla uczestników projektu pn„(Od)Ważni na rynku pracy – aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu woj.opolskiego”.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usług hotelarskich, noclegowych oraz restauracyjnych wraz z wynajmem sali wykładowo – szkoleniowej (bez barier dla osób niepełnosprawnych) dla 32 uczestników projektu pn. „(Od)Ważni na rynku pracy –aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu woj.opolskiego” realizowanego w ramach Działania 8.2 RPO WO 2014-2020 „Włączenie społeczne”.

 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

Załącznik nr 3 – Wykaz usług

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Zapytanie ofertowe

域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole