Nasze Projekty

Zapytanie ofertowe – artykuły sponsorowane – „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL ogłasza zapytanie ofertowe, którego celem jest wybór wykonawcy do opracowania treści i publikacji w prasie odpłatnej codziennej o zasięgu regionalnym (woj. opolskie) artykułów sponsorowanych w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”.

Zapytanie o cenę prasa
Formularz wyceny prasa

 

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole