Nasze Projekty

Zapytanie ofertowe- organizacja i przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. „Kurs stylizacji paznokci” w Opolu lub Strzelcach Opolskich dla 2 uczestniczek projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia usługi szkoleniowej pn. „Kurs stylizacji paznokci” w Opolu lub Strzelcach Opolskich dla 2 uczestniczek projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”

 

Zalącznik nr 1 – Formularz oferty

Zalącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

Zalącznik nr 3 – Wykaz usług

Zalącznik nr 4 – Wykaz osób

Zalącznik nr 5 – Oświaczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Zapytanie ofertowe kurs stylizacji paznokci Opole_Strzelce Opolskie

域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole