Nasze Projekty

Zapytanie ofertowe – Przedmiotem zapytania ofertowego jest opracowanie, produkcja i dostawa 1 800 sztuk maskotek małych, 12 sztuk maskotek gigantów oraz 12 strojów maskotek – przebrań, promujących pieczę zastępczą w woj. opolskim w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”

Przedmiotem zapytania ofertowego jest opracowanie, produkcja i dostawa 1 800 sztuk maskotek małych („Pieczusie” – postać kangura), 12 sztuk maskotek gigantów („Pieczusie” – postać kangura) oraz 12 strojów maskotek – przebrań („Pieczusie” – postać kangura) promujących pieczę zastępczą  w woj. opolskim w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole