Nasze Projekty

ZAPYTANIE OFERTOWE – przeprowadzenie cyklu superwizji dla asystentów rodzin, pracowników socjalnych i koordynatorów pieczy zastępczej, realizowanych w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej” – ETAP II

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie cyklu superwizji dla asystentów rodzin, pracowników socjalnych i koordynatorów pieczy zastępczej, realizowanych w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej” – ETAP II

Zapytanie ofertowe – superwizja

załącznik nr 1 – Wzór umowy

załącznik nr 2 – Formularz oferty

załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań

 

 

 

 

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole