Nasze Projekty

ZAPYTANIE OFERTOWE – świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia „Kursu operatora obsługi wózków widłowych” w Nysie dla 1 uczestnika projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług w zakresie organizacji  i przeprowadzenia  „Kursu operatora obsługi wózków widłowych” w Nysie dla 1 uczestnika projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”

Wózki widłowe zapytanie ofertowe Nysa (1)

zał. nr 1 – Formularz oferty

zał. nr 2 – Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

zał. nr 3 – Wykaz usług

zał. nr 4 – Wykaz osób

zał. nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole