Nasze Projekty

Zapytanie ofertowe – świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn. „Prawo jazdy kat. B”, oraz ustalenie terminu egzaminu państwowego wraz z jego opłaceniem dla 2 uczestniczek/uczestników projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”- Strzelce Opolskie

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn. „Prawo jazdy kat. B”,, oraz ustalenie terminu egzaminu państwowego wraz z jego opłaceniem dla 2 uczestników/uczestniczek projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”

 

Prawo jazdy_zapytanie ofertowe_Strzelce Opolskie

Zalącznik nr 1 – Formularz oferty

Zalącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

Zalącznik nr 3 – Wykaz usług

Zalącznik nr 4 – Wykaz osób

Zalącznik nr 5 – Oświaczenie o braku powiązań z Zamawiającym

域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole