Nasze Projekty

Zapytanie ofertowe – świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn. „Prawo jazdy kat. B”, oraz ustalenie terminu egzaminu państwowego wraz z jego opłaceniem dla 1 uczestnika projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”- Zawadzkie

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn. „Prawo jazdy kat. B”,, oraz ustalenie terminu egzaminu państwowego wraz z jego opłaceniem dla 1 uczestnika projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”

 

  1. Prawo jazdy_zapytanie ofertowe_Zawadzkie
  2. Zalącznik nr 1 – Formularz oferty
  3. Zalącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach
  4. Zalącznik nr 3 – Wykaz usług
  5. Zalącznik nr 4 – Wykaz osób
  6. Zalącznik nr 5 – Oświaczenie o braku powiązań z Zamawiającym
seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole