Nasze Projekty

Zapytanie ofertowe – wybór realizatora kursu „Konserwator budynku z uprawnieniami elektrycznymi E” dla 1 uczestnika projektu: „(Od)ważni na rynku pracy – aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepłenosprawnościami sprzężonymi z terenu woj. opolskiego” realizowanego w ramach Działania 8.2 RPO WO 2014-2020 „Włączenie społeczne”.

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL informuje, że w zapytaniu ofertowym  na wybór realizatora  kursu „Konserwator  budynku z uprawnieniami elektrycznymi E” dla 1 uczestnika projektu: „(Od)ważni na rynku pracy – aktywizacja społeczna i zawodowa osób  z niepełnosprawnością intelektualną i niepłenosprawnościami sprzężonymi  z terenu woj. opolskiego” realizowanego w ramach Działania 8.2 RPO WO 2014-2020 „Włączenie społeczne”nastąpiła zamian w treści oferty pkt. V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA podpunkt d); załączniki do zapytania pozostają bez zmian.

Zapraszamy do składania ofert

konserwator budynku z uprawnieniami elektrycznymi E – zapytanie ofertowe

Zapraszamy do składania ofert na wybór realizatora  kursu „Konserwator  budynku z uprawnieniami elektrycznymi E” dla 1 uczestnika projektu:  „(Od)ważni na rynku pracy – aktywizacja społeczna i zawodowa osób  z niepełnosprawnością intelektualną i niepłenosprawnościami sprzężonymi  z terenu woj. opolskiego” realizowanego w ramach Działania 8.2 RPO WO 2014-2020 „Włączenie społeczne”.

Zapytanie ofertowe – konserwator budynku z uprawnieniami elektrycznymi E

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

Załącznik nr 3 – Wykaz usług

Załącznik nr 4 – Wykaz osób

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole