Nasze Projekty

Zapytanie ofertowe-wydruk i dostawa materiałów dydaktycznych-„Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymentów”

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem  jest wydruk i dostawa materiałów dydaktycznych dla uczestników projektu pn. „Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymentów”,realizowanego w ramach Działania 9.1.2 RPO WO 2014-2020„Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej”., treść zapytania oraz wymagane dokumenty znajdują się poniżej w załączonych plikach.

Zapytanie-ofertowe
Zalącznik-nr-1-Formularz-oferty
Zalącznik-nr-2-Oświadczenie-o-posiadanych-uprawnieniach
Zalącznik-nr-3-Wykaz-usług
Zalącznik-nr-4-Oświaczenie-o-braku-powiązań-z-Zamawiającym

Informacja-o-wybranym-wykonawcy

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole