Nasze Projekty

„Zawodowcy na start” (8.1.1 PO KL)

„ZAWODOWCY NA START” to projekt szkoleniowy, który był realizowany w ramach POKL 8.1.1 przez Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej  FRDL. Realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu 2010r. i zakończyła w czerwcu 2011r.  Projekt skierowany był do osób dorosłych- kobiet i mężczyzn- pracujących w opolskich służbach dyspozycyjnych. Osoby te  spotykały się  wielokrotnie z sytuacjami kryzysowymi, gdzie poziom ich kompetencji decydował o bezpieczeństwie i życiu wielu ludzi, dlatego tak istotne jest by stale podnosili swoje umiejętności.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU TO:
– Rozwój kwalifikacji zawodowych niezbędnych do sprawnego przeprowadzania zadań związanych z wykonywaną pracą
– Aktywizacja edukacyjna pracowników grup dyspozycyjnych
– Podwyższenie umiejętności społecznych pracowników grup dyspozycyjnych

UCZESTNICY
Do udziału w szkoleniach  zaprosiliśmy pracowniczki i pracowników Policji, Służby Celnej, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, oraz Wojska Polskiego. Organizowane przez nas zajęcia dotyczyły kursów specjalistycznych, jak również działań tzw. miękkich z zakresu komunikacji interpersonalnej i zarządzania zasobami ludzkimi.

DZIAŁANIA
W ramach projektu przeszkolono łącznie 423 osoby.

W kursach prawa jazdy:
– kategorii A (31 osób),
– kategorii C (48 osób),
– kategorii C+E. (48 osób).

Kursie stermotorzysty (30 osób).
Kursie płetwonurkowym (30 osób).

Kursach zawodowych-specjalistycznych:
– obsługi dźwigów i podnośników  hydraulicznych HDS (60 osób),
– obsługi zbiorników ciśnieniowych i ładowania butli 30 osób,
– obsługi i eksploatacji urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1Kv (38 osób)

Szkolenie z technicznej jazdy samochodem (48 osób).
Kursie zarządzania zasobami ludzkimi z elementami prawa (30 osób),
Kurs komunikacji interpersonalnej z negocjacjami (30 osób),

Projekt pod tytułem „Zawodowcy na start”, realizowany był w ramach  Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole