Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

REGIONALNE FORUM PROFILAKTYKI SELEKTYWNEJ I WSKAZUJĄCEJ W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL wraz z Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w dniach 25-26 października organizuje „Regionalne forum profilaktyki selektywnej i wskazującej”, finansowane ze środków publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Do uczestnictwa zapraszamy przedstawicieli organizacji trzeźwościowych oraz organizacji zajmujących się profilaktyką uzależnień działających na terenie woj. opolskiego, a także przedstawicieli pomocy społecznej oraz pedagogów szkolnych.

Celem spotkania jest integracja ww. instytucji, nawiązanie współpracy oraz wymiana doświadczeń.

Miejsce spotkania – Hotel DeSilva, ul. Powolnego 10 45-078 Opole

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt pod numerem tel. 77/ 453 68 25, 77/ 454 48 29

DZIEŃ I – 25 października (wtorek)
9. 30 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 10.15 Powitanie uczestników Forum, otwarcie Forum
10.15 – 11.30 dr hab. Aleksandra Rogowska – Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego

Temat: „Przegląd skutecznych programów profilaktyki wśród młodzieży.”

11.30 – 12.45 Monika Witkowska – Kubas – certyfikowany specjalista terapii uzależnień, Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie Alternatywa S.A.P.R.A z Prudnika

Temat: „W ujęciu behawioralno – funkcjonalnym  politoksykomania  eksperymentujących gimnazjalistów”

12.45 – 13.15 Przerwa kawowa
13.15 – 14.30 Tomasz Jarczok – specjalista terapii uzależnień Ośrodek MONAR

Temat: „Filozofia w pracy profilaktyki selektywnej i wskazującej na przykładzie rekomendowanego programu wczesnej interwencji Fred goes net”

14.30 – 15.30 Przerwa obiadowa
15.30 – 17.00 ks. Marcin Marsollek – specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor w dziedzinie uzależnień, kierownik Poradni Odwykowej w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu

Temat: „Profilaktyka wspierająca rozwój dzieci i młodzieży”

18.00 Kolacja

 

DZIEŃ II – 26 października (środa)
8.00 – 9.00 Śniadanie
9.30 – 11.00 Dobre praktyki profilaktyki uzależnień w województwie opolskim
11.00 – 11.30 Przerwa  kawowa
11.30 – 14.00 Warsztaty – wypracowanie bazy pomysłów na wspólne projekty z zakresu profilaktyki uzależnień
14.00 – 14.15 Podsumowanie
14.15 Obiad