Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Rekrutacja do projektu : „SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU FRDL”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 2.2.2 „Poprawa jakości świadczonych usług szkoleniowych”

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie

zaprasza do udziału w kursach trenerskich
na poziomie zaawansowanym (240 godz.)

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry szkoleniowej.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

  • osoby, które nie posiadają doświadczenia trenerskiego, ale posiadają predyspozycje do bycia trenerem oraz specjalistyczną wiedzę związaną z prowadzeniem szkoleń lub pracą w przedsiębiorstwie
  • oraz osoby posiadające krótką praktykę trenerską.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur
w terminie od  1 września do 18 września 2009 (do godz. 16:00).

Więcej informacji na temat projektu oraz dokumenty rekrutacyjne
na stronie internetowej www.frdl.org.pl zakładka „Szkoła Trenerów Biznesu FRDL”.

Osoba do kontaktu: Natalia Falender, e-mail: natalia.falender@frdl.org.pl  Tel 0 22 322 84 13

Wymagane dokumenty powinny być przesłane pocztą
lub dostarczone osobiście do biura FRDL w Warszawie.

Dodaj komentarz