Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

„Młodość przychodzi z wiekiem – aktywny senior w Aglomeracji Opolskiej”

 

 

ASOS pomniejszonyLOGO mlodosc przychodzi z wiekiem-mniejsze

 

Zapraszamy wszystkich chętnych seniorów do udziału w projekcie kierowanym do mieszkańców z terenu Aglomeracji Opolskiej.  Uczestnicy projektu do wyboru mają bogaty wachlarz szkoleń i usług. Projekt pn. „Młodość przychodzi z wiekiem – aktywny senior w Aglomeracji Opolskiej” realizowany jest przez Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL i Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska. 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług społecznych na rzecz seniorów, rozwój systemów wsparcia oraz rozwój usług społecznych w sferze m.in. rekreacji i kultury na terenie Aglomeracji Opolskiej.

 

Kiedy?

Termin realizacji: lipiec – grudzień 2016 r.

 

Dla kogo? Kto może zostać uczestnikiem?

Uczestnicy: min. 220 seniorów z terenu Aglomeracji Opolskiej, w wieku 60 +, chętnych do skorzystania ze szkoleń „Asystent Edukacyjny” oraz usług społecznych (m.in. kulturalnych, edukacyjnych, poradniczo doradczych, rehabilitacyjno – ruchowych).

Do projektu mogą zgłaszać się osoby w wieku 60+ z terenu gmin:

Opole, Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Gogolin, Izbicko, Komprachcice, Krapkowice, Lewin Brzeski, Łubniany, Murów, Niemodlin, Ozimek, Popielów, Prószków, Strzeleczki, Tarnów Opolski, Tułowice, Turawa, Walce, Zdzieszowice.

 

Działania przewidziane w projekcie:

–  cykl szkoleń „Asystent Edukacyjny” (3 grupy x 6 dni);

– usługi społeczne (m.in. kulturalne, edukacyjne, poradniczo – doradcze, rehabilitacyjno – ruchowe):

  • Zajęcia teatralne (15 spotkań);
  • Wyjścia do kina, teatru, filharmonii itp.;
  • Wycieczki/plenery fotograficzne po Opolszczyźnie;
  • Doradztwo (np. z prawnikiem, informatykiem, rehabilitantem, dietetykiem itp.).

Doradztwo z różnych dziedzin (w zależności od zapotrzebowania poszczególnych osób) odbywać się będzie na terenie gmin Aglomeracji Opolskiej. Pula godzin poradniczo – doradczych daje możliwość spotkania się seniora z doradcą i specjalistą w danej dziedzinie (np. prawnikiem, informatykiem itp.).

 

Nabór na szkolenia ” Asystent Edukacyjny” został zakończony.

Nabór na wycieczki został zakończony.

Nabór na zajęcia teatralne został zakończony.

 

Zapraszamy Państwa do korzystania z  biletów na wydarzenia kulturalne oraz z godzin doradczo – poradniczych.

 

Wszystkie proponowane działania są bezpłatne dla uczestników.

 

 Jak się zgłosić?

Wszystkie zainteresowane osoby, które spełniają warunki uczestnictwa w projekcie zapraszamy do zapoznania się dokumentami aplikacyjnymi.

 

Aby zgłosić się do projektu wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym należy wpisać wymagane dane i odkreślić jaką formą wsparcia są Państwo zainteresowani. Prosimy również o zapoznanie się z zapisami Regulaminu.

 

Formularze można składać w biurach organizatorów: OCDL FRDL (ul. Krakowska 51/III p., Opole) lub Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska (ul. Horoszkiewicza 6, Opole).

 

Dokumenty do pobrania:

formularz zgłoszeniowy

deklaracja uczestnictwa w projekcie

Regulamin

 

 

Osoby do kontaktu:

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL: Joanna Kucharska (jkucharska@opole.frdl.pl), Alicja Szwiec (aszwiec@opole.frdl.pl).

www.opole.frdl.pl

tel.: 77 454 48 29.

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska: Mateusz Huk (mateusz.huk@ao.opole.pl)

www.aglomeracja-opolska.pl

tel.: 77 44 61 402.