Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Ruszył projekt pn. „Więcej wiemy – lepiej pomagamy w Polsce i na Ukrainie”

Ruszył projekt
Ruszył projekt pn. „Więcej wiemy – lepiej pomagamy w Polsce i na Ukrainie”

„Więcej wiemy – lepiej pomagamy w Polsce i na Ukrainie” to nowa inicjatywa Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej FRDL i partnera z Ukrainy – Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego. Projekt potrwa od wrześnie do listopada 2015 r., a jego głównym wydarzeniem będzie wizyta studyjna ukraińskich wolontariuszy do województwa opolskiego.

W ramach projektu zorganizowana zostanie wizyta studyjna dla 15 wolontariuszy organizacji polonijnych z Iwano – Frankiwska na Ukrainie.  Projekt pn. „Więcej wiemy – lepiej pomagamy w Polsce i na Ukrainie” powstał we współpracy z Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego. Misją tej organizacji jest mobilizacja do aktywności społecznej środowiska polskiego we wszystkich dziedzinach życia dla umacniania pozytywnego wizerunku Polski na Ukrainie, jak również budowa i rozwój dialogu europejskiego wśród mieszkańców miasta Iwano – Frankiwsk.

CKPiDE organizuje różne wydarzenia mające na celu promocję współczesnej kultury polskiej w środowisku ukraińskim. W działalności organizacji równie ważne są: promowanie wartości europejskich i euroatlantyckich na Zachodniej Ukrainie, budowanie porozumienia pomiędzy Ukraińcami i Polakami, aktywizacja organizacji pozarządowych oraz wspieranie wymiany i współpracy młodzieży polskiej i ukraińskiej.

W ramach wspólnie dokonanej diagnozy sytuacji wolontariatu na Ukrainie, powstał pomysł na projekt mający na celu wzrost wiedzy na temat różnych form wolontariatu wśród wolontariuszy z Ukrainy, prezentację dobrych praktyk wolontariatu i wymianę doświadczeń pomiędzy wolontariuszami z Polski i Ukrainy.

Na program wizyty składać się będą warsztaty dla ukraińskiej młodzieży oraz wizyty w różnych organizacjach pozarządowych i instytucjach współpracujących z wolontariuszami.

Organizatorzy chcą pokazać gościom różnorodność form wolontariatu w woj. opolskim, rozmaite możliwości zaangażowania się w pomaganie i formy pracy z wolontariuszami.

Storna Partnera projektu, Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego:  www.ckpide.eu/pl