Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Szkolenia dla Radnych

frdl-opole

W związku z rozpoczęciem nowej kadencji samorządu Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL przedstawia Państwu propozycję szkoleń dla Rad Gmin, Miast i Powiatów. Szkolenia organizowane są w miejscu wskazanym przez gminę/powiat, a program każdorazowo dostosowywany jest do potrzeb konkretnej grupy. W przypadku mniejszej liczby radnych częstą stosowaną praktyką jest organizacja szkoleń dla kilku rad z sąsiednich gmin (powiatów) w dowolnej lokalizacji.

Przykładowe tematy szkoleń polecane dla nowych rad:

 1. Prawa i obowiązki radnych i przewodniczącego rady w kadencji 2018-2023
 2. Zasady tworzenia aktów prawa miejscowego
 3. Zasady wypełniania oraz kontroli oświadczeń majątkowych
 4. Dostęp do informacji publicznej
 5. Opracowanie statutu miasta, gminy, powiatu
 6. Procedury, techniki i metody pracy radnego
 7. Przeciwdziałanie korupcji, etyka, ograniczenia wynikające z mandatu radnego
 8. Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem prac podczas sesji i prac komisji zgodnie z RODO
 9. Działalność kontrolna rady i komisji rewizyjnej
 10. Zarządzanie sesjami rady, skargi, wnioski, petycje
 11. Finanse samorządu terytorialnego krok po kroku
 12. Przygotowanie, uchwalanie budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej
 13. Rola rady w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 14. Zasady efektywnego gospodarowania zasobem komunalnym
 15. Strategiczne planowanie rozwoju samorządu
 16. Zewnętrzne źródła finansowania rozwoju gminy / powiatu

W ramach materiałów szkoleniowych każdy uczestnik szkolenia może otrzymać m. in.  Poradnik dla radnych.

Zapraszamy serdecznie