Kwiecień

Zamów szkolenie zamknięte
pon wt śr czw pt sob nie

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego w 2019 roku dokumenty w kontroli zarządczej ustalenie celów i zadań w jednostkach samorządu terytorialnego i zarządzania ryzykiem (praktyczne ujęcie) metody nadzorowania jednostek organizacyjnych jst monitoring kontroli zarządczej oraz oświadczenie (zapewnienie) o stanie kontroli zarządczej

Data:
04-06-2019 godz. 10:00 - 15:00
Miejsce szkolenia:
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
Cena szkolenia:
314,50/370,00 zł

Praktyczne warsztaty z podstawowych zasad pisania i reguł sporządzania decyzji administracyjnych, zaświadczeń, postanowień, wezwań i innych dokumentów w postępowaniu administracyjnym, na podstawie Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.u. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) i innych obowiązujących przepisów prawa

Data:
10-06-2019 godz. 09:00 - 14:00
Miejsce szkolenia:
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
Cena szkolenia:
314,50/370,00 zł

Uchwały podatkowe na 2020 rok (zasady przygotowywania projektów uchwał podatkowych na 2020 r.; wyroki NSA i WSA, wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawach uchwał podatkowych). Wzory ogólnopolskich deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości (DN-1, IN-1), rolny (DR-1,IR-1) i leśny (DL-1,IL-1) (praktyczne przykłady wyliczania podatku w deklaracjach podatkowych; formularze edytowalne do wypełnienia komputerowego; wyjaśnienia ministerstwa finansów w sprawach nowych wzorów formularzy). Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w II półroczu 2019 r.

Data:
29-08-2019 godz. 10:00 - 15:00
Miejsce szkolenia:
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
Cena szkolenia:
335,75/395,00 zł