Procedura wdrożenia RODO w samorządowych instytucjach kultury. Co należy zrobić krok po kroku?

Data szkolenia

07-12-2018

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 30.11. wynosi 314,50 zł

Po 30.11. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do pracowników samorządowych instytucji kultury, bibliotek, centrów kultury.

Cel i korzyści:
Uczestnicy dowiedzą się między innymi:
Co stanie się z Administratorami Bezpieczeństwa Informacji?
Jakie są nowe obowiązki informacyjne na gruncie Rozporządzenia?
Jaka dokumentacja z zakresu ochrony danych powinna obowiązywać po 25.05.2018 r. w Instytucjach kultury?
Jakie zabezpieczenia wdrażać na gruncie Rozporządzenia?
Kto zobowiązany jest do sporządzenia Oceny skutków dla ochrony danych?
Co powinna zawierać Ocena skutków dla ochrony danych?
Jakie są kary za naruszenie ochrony danych osobowych w Samorządowych Instytucjach Kultury?

Program:
1. Instytucja inspektora ochrony danych osobowych (DPO) – obowiązek wyznaczenia DPO w samorządowych IK:
a. Ustawa o ochronie danych osobowych – Omówienie nowych rozwiązań.
b. Wytyczne w sprawie inspektorów ochrony danych osobowych przygotowane przez Grupę Roboczą 29 jako podstawa dokonania analizy pozycji DPO, czasu pracy i jego zadań:
• Obowiązkowe wyznaczenie DPO (inspektora ochrony danych osobowych),
• Wyznaczenie jednego DPO dla wielu podmiotów, zawieranie umów z DPO, rodzaje umów,
• Dostępność i lokalizacja DPO,
• Poziom wiedzy fachowej i kwalifikacje zawodowe DPO,
• Publikowanie i zawiadomienie o danych kontaktowych DPO,
• Pozycja DPO,
• Udział DPO we wszystkich zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych Odwołanie lub kara za wykonywanie zadań DPO,
• Konflikt interesów,
• Zadania DPO (Monitorowanie zgodności z RODO, Rola DPO w ocenie skutków dla ochrony danych),
• Współpraca z organem nadzorczym i pełnienie funkcji punku kontaktowego.
2. Nowe obowiązki informacyjne na gruncie Rozporządzenia (art. 12.13 i 14 Rozporządzenia). Jak realizować obowiązek informacyjny po 25.05.2018 r. Jakie obowiązki ma ADO a jakie DPO ( inspektor ochrony danych) w zakresie realizacji obowiązku informacyjnego. Wzory – jak zrealizować obowiązek informacyjny. Konieczność przygotowania klauzul informacyjnych.
3. Uprawnienia osób, których dane osobowe dotyczą na gruncie rozporządzenia a obowiązki ADO.
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych po 25.05.2018r. Wytyczne Grupy Roboczej 29. Obowiązek weryfikacji umów i zgód.
5. Jakie zabezpieczenia wdrażać na gruncie Rozporządzenia. Konieczność przeprowadzenia analizy w tym zakresie. Analiza Polityk Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi.
6. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych, jaka dokumentacja z zakresu ochrony danych powinna obowiązywać po 25.05.2018r. w IK.
7. Ocena skutków dla ochrony danych i jej elementy. Kto zobowiązany jest do jej sporządzenia. Co powinna zawierać Ocena skutków dla ochrony danych?
8. Privacy by design i Privacy by default i zastosowanie po 25.05.2018 r.
9. Naruszenia ochrony danych osobowych, w jaki sposób zrealizować obowiązek notyfikacyjny po 25.05.2018r. Procedura zgłoszenia naruszeń jako dokumentacja ochrony danych. Jak sporządzić procedurę.
10. Powierzenie danych osobowych, co zmienić w obowiązujących umowach. Przykładowe umowy. Obowiązek dokonania i zweryfikowania obowiązujących umów powierzenia.
11. Rejestr czynności przetwarzania- wzór.
12. Kary za naruszenie ochrony danych osobowych w samorządowych IK.
13. Dyskusja.

Prowadzący:
Radca prawny, specjalista z zakresu prawa administracyjnego. Prowadzi indywidualną praktykę w formie kancelarii radcy prawnego. Ponadto jest ekspertem prowadzącym szkolenia podnoszące kwalifikacje urzędników administracji publicznej oraz pracowników samorządowych. Jest także autorką programów szkoleniowych oraz opracowań z zakresu prawa dla jednostek samorządu terytorialnego oraz autorką Komentarza do ustawy o pracownikach urzędów państwowych. Wieloletni współpracownik FRDL.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 4 grudnia 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Procedura wdrożenia RODO w samorządowych instytucjach kultury. Co należy zrobić krok po kroku?

7 grudnia 2018 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do pracowników samorządowych instytucji kultury, bibliotek, centrów kultury.

Cel i korzyści:
Uczestnicy dowiedzą się między innymi:
Co stanie się z Administratorami Bezpieczeństwa Informacji?
Jakie są nowe obowiązki informacyjne na gruncie Rozporządzenia?
Jaka dokumentacja z zakresu ochrony danych powinna obowiązywać po 25.05.2018 r. w Instytucjach kultury?
Jakie zabezpieczenia wdrażać na gruncie Rozporządzenia?
Kto zobowiązany jest do sporządzenia Oceny skutków dla ochrony danych?
Co powinna zawierać Ocena skutków dla ochrony danych?
Jakie są kary za naruszenie ochrony danych osobowych w Samorządowych Instytucjach Kultury?

Program:
1. Instytucja inspektora ochrony danych osobowych (DPO) – obowiązek wyznaczenia DPO w samorządowych IK:
a. Ustawa o ochronie danych osobowych – Omówienie nowych rozwiązań.
b. Wytyczne w sprawie inspektorów ochrony danych osobowych przygotowane przez Grupę Roboczą 29 jako podstawa dokonania analizy pozycji DPO, czasu pracy i jego zadań:
• Obowiązkowe wyznaczenie DPO (inspektora ochrony danych osobowych),
• Wyznaczenie jednego DPO dla wielu podmiotów, zawieranie umów z DPO, rodzaje umów,
• Dostępność i lokalizacja DPO,
• Poziom wiedzy fachowej i kwalifikacje zawodowe DPO,
• Publikowanie i zawiadomienie o danych kontaktowych DPO,
• Pozycja DPO,
• Udział DPO we wszystkich zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych Odwołanie lub kara za wykonywanie zadań DPO,
• Konflikt interesów,
• Zadania DPO (Monitorowanie zgodności z RODO, Rola DPO w ocenie skutków dla ochrony danych),
• Współpraca z organem nadzorczym i pełnienie funkcji punku kontaktowego.
2. Nowe obowiązki informacyjne na gruncie Rozporządzenia (art. 12.13 i 14 Rozporządzenia). Jak realizować obowiązek informacyjny po 25.05.2018 r. Jakie obowiązki ma ADO a jakie DPO ( inspektor ochrony danych) w zakresie realizacji obowiązku informacyjnego. Wzory – jak zrealizować obowiązek informacyjny. Konieczność przygotowania klauzul informacyjnych.
3. Uprawnienia osób, których dane osobowe dotyczą na gruncie rozporządzenia a obowiązki ADO.
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych po 25.05.2018r. Wytyczne Grupy Roboczej 29. Obowiązek weryfikacji umów i zgód.
5. Jakie zabezpieczenia wdrażać na gruncie Rozporządzenia. Konieczność przeprowadzenia analizy w tym zakresie. Analiza Polityk Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi.
6. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych, jaka dokumentacja z zakresu ochrony danych powinna obowiązywać po 25.05.2018r. w IK.
7. Ocena skutków dla ochrony danych i jej elementy. Kto zobowiązany jest do jej sporządzenia. Co powinna zawierać Ocena skutków dla ochrony danych?
8. Privacy by design i Privacy by default i zastosowanie po 25.05.2018 r.
9. Naruszenia ochrony danych osobowych, w jaki sposób zrealizować obowiązek notyfikacyjny po 25.05.2018r. Procedura zgłoszenia naruszeń jako dokumentacja ochrony danych. Jak sporządzić procedurę.
10. Powierzenie danych osobowych, co zmienić w obowiązujących umowach. Przykładowe umowy. Obowiązek dokonania i zweryfikowania obowiązujących umów powierzenia.
11. Rejestr czynności przetwarzania- wzór.
12. Kary za naruszenie ochrony danych osobowych w samorządowych IK.
13. Dyskusja.

Prowadzący:
Radca prawny, specjalista z zakresu prawa administracyjnego. Prowadzi indywidualną praktykę w formie kancelarii radcy prawnego. Ponadto jest ekspertem prowadzącym szkolenia podnoszące kwalifikacje urzędników administracji publicznej oraz pracowników samorządowych. Jest także autorką programów szkoleniowych oraz opracowań z zakresu prawa dla jednostek samorządu terytorialnego oraz autorką Komentarza do ustawy o pracownikach urzędów państwowych. Wieloletni współpracownik FRDL.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 4 grudnia 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
7 grudnia 2018
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25