Nowe prawo wodne – wybrane zagadnienia dla pracowników zajmujących się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, pozwoleniami na budowę oraz nadzorów budowlanych

Data szkolenia

27-05-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 20.05. wynosi 314,50 zł

Po 20.05. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy urzędów gminy i miasta zajmujący się planami zagospodarowania przestrzennego lub decyzjami o warunkach zabudowy i decyzjami o lokalizacji inwestycji celu publicznego Pracownicy starostw powiatowych, wydziałów architektury i budownictwa, zajmujący się pozwoleniami na budowę i zgłoszeniami.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
– zaprezentowanie problematyki Prawa wodnego, m.in. zgód wodnoprawnych i naruszenia stosunków wodnych, w kontekście planowania i zagospodarowania przestrzennego i prawa budowlanego
– poszerzenie wiedzy odnośnie Prawa wodnego

Program:
1.Organy w sprawach gospodarowania wodą – omówienie podmiotów zajmujących się sprawami gospodarowania wodą,
2.Prawo własności wód – omówienia prawa własności w stosunku do wód,
3.Procedura planistyczna w kontekście Prawa wodnego – omówienie udziału w tej procedurze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW WP),
4.Postępowanie w sprawach WZ i ULICP z udziałem PGW WP – przedstawienie zasad współdziałania organów w tym zakresie,
5.Zgoda wodnoprawna – omówienie tego pojęcia i wskazanie czynności wchodzących
w jego zakres,
6.Zgłoszenie wodnoprawne – przedstawienie tego zagadnienia i procedury w tym zakresie.
7.Zasady utrzymywania urządzeń wodnych – omówienie tych zasad, z uwzględnieniem zasady partycypacji.
8.Legalizacja nielegalnego urządzenia wodnego – omówienie procedury i zasad legalizacji oraz organu właściwego.
9.Rozbiórka urządzenia wodnego – przedstawienie przesłanek rozbiórki oraz procedury w tym zakresie, z uwzględnieniem dotychczasowego orzecznictwa sądowego, wskazanie na relację z prawem budowlanym.
10.Naruszenie stosunków wodnych – omówienie tego zagadnienia, wraz z orzecznictwem sądowym, w kontekście przepisów prawa budowlanego.

Prowadzący: Radca Prawny, wieloletni pracownik administracji publicznej, w tym struktur gospodarki wodnej, mający doświadczenie szkoleniowe oraz praktykę stosowania prawa w kancelarii prawnej.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 21 maja 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Nowe prawo wodne – wybrane zagadnienia dla pracowników zajmujących się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, pozwoleniami na budowę oraz nadzorów budowlanych

Maj 27 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Pracownicy urzędów gminy i miasta zajmujący się planami zagospodarowania przestrzennego lub decyzjami o warunkach zabudowy i decyzjami o lokalizacji inwestycji celu publicznego Pracownicy starostw powiatowych, wydziałów architektury i budownictwa, zajmujący się pozwoleniami na budowę i zgłoszeniami.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
– zaprezentowanie problematyki Prawa wodnego, m.in. zgód wodnoprawnych i naruszenia stosunków wodnych, w kontekście planowania i zagospodarowania przestrzennego i prawa budowlanego
– poszerzenie wiedzy odnośnie Prawa wodnego

Program:
1.Organy w sprawach gospodarowania wodą – omówienie podmiotów zajmujących się sprawami gospodarowania wodą,
2.Prawo własności wód – omówienia prawa własności w stosunku do wód,
3.Procedura planistyczna w kontekście Prawa wodnego – omówienie udziału w tej procedurze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW WP),
4.Postępowanie w sprawach WZ i ULICP z udziałem PGW WP – przedstawienie zasad współdziałania organów w tym zakresie,
5.Zgoda wodnoprawna – omówienie tego pojęcia i wskazanie czynności wchodzących
w jego zakres,
6.Zgłoszenie wodnoprawne – przedstawienie tego zagadnienia i procedury w tym zakresie.
7.Zasady utrzymywania urządzeń wodnych – omówienie tych zasad, z uwzględnieniem zasady partycypacji.
8.Legalizacja nielegalnego urządzenia wodnego – omówienie procedury i zasad legalizacji oraz organu właściwego.
9.Rozbiórka urządzenia wodnego – przedstawienie przesłanek rozbiórki oraz procedury w tym zakresie, z uwzględnieniem dotychczasowego orzecznictwa sądowego, wskazanie na relację z prawem budowlanym.
10.Naruszenie stosunków wodnych – omówienie tego zagadnienia, wraz z orzecznictwem sądowym, w kontekście przepisów prawa budowlanego.

Prowadzący: Radca Prawny, wieloletni pracownik administracji publicznej, w tym struktur gospodarki wodnej, mający doświadczenie szkoleniowe oraz praktykę stosowania prawa w kancelarii prawnej.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 21 maja 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Maj 27
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25