Podatek VAT. Omówienie najnowszych i planowanych zmian w zakresie podatku VAT

Data szkolenia

15-05-2019

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 8.05. wynosi 314,50 zł

Po 8.05. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz innych zainteresowanych osób, które chcą poznać obowiązki wynikające z rozliczania podatku VAT.

Celem szkolenia jest:
Uaktualnienie wiedzy i przedstawienie zmian w podejściu do kluczowych problemów związanych z rozliczaniem podatku VAT w samorządach.
Na zajęciach omówienie będzie m.in.:
-rozporządzenia Ministra Finansów dot. zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących (fiskalnych),
-nowej matrycy stawek VAT,
-ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publiczno – prywatnym,
-likwidacji deklaracji VAT na rzecz JPK_VAT,
-zmian w zakresie wykazu podatników VAT,
-fakturowania oraz korekt VAT w 2019 r.

Program:
1.Omówienie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 dot. zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących (fiskalnych).
2.Omówienie projektu ustawy nowelizującej z 27 kwietnia 2018 – dot. w szczególności kas raportujących on-line oraz zmian dotyczących kas fiskalnych, nowych zasad dotyczących aspektów technicznych kas, wystawiania faktur do paragonów, nowych sankcji za nieprawidłowe wystawianie faktur do paragonów, nowych zasad wystawiania paragonów.
3.Omówienie Ustawy z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
4.Omówienie projektu ustawy nowelizującej z 30 listopada 2018 – dot. w szczególności likwidacji deklaracji VAT na rzecz JPK_VAT.
-co należy rozumieć przez „likwidację” deklaracji VAT?
-zmiana struktury JPK,
-wprowadzenie nowej sankcji za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości,
-wprowadzenie Centralnego Rejestru Faktur,
-rozszerzenie listy podmiotów zobowiązanych do przesyłania wykazu faktur zakupowych.
5.Omówienie projektu ustawy nowelizującej z 6 września 2018 r.
6.Nowa matryca stawek VAT:
a.modyfikacja zasad stosowania PKWiU, przejście z PKWiU 2008 na PKWiU 2015,
b.wprowadzenie nomenklatury scalonej CN jako podstawy identyfikacji towarów na gruncie VAT,
c.wiążąca Informacja Stawkowa – nowy instrument ochrony prawnej,
d.obniżenie stawki VAT na książki elektroniczne (ebooki) oraz inne zmiany dotyczące stawek VAT.
7.Zmiany w zakresie wykazu podatników VAT: zakres danych przechowywanych w rejestrze podatników, konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub za pośrednictwem rachunku nieujętego w wykazie.
8.Plany MF dotyczące rozszerzenia mechanizmu podzielonej płatności (split payment):system split payment jako system obowiązkowy dla wybranych transakcji,zmiany dotyczące stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym oraz zasad stosowania solidarnej odpowiedzialności na gruncie VAT.
9.Fakturowanie oraz korekty VAT w 2019 r.: faktury, faktury korygujące, noty korygujące, zasady korygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego – korekty bieżące a korekty wsteczne, korekty in plus a korekty in minus, zasady potwierdzania odbioru faktury korygującej, zasady korygowania podatku naliczonego – korekty bieżące a korekty wsteczne, korekty in plus a korekty in minus, korekta „do zera” a anulowanie faktury, zasady wystawiania i rozliczania faktur zaliczkowych oraz faktur końcowych/ rozliczeniowych, faktury elektroniczne – zasady wystawiania, przesyłania oraz przechowywania, faktury pro formy, noty obciążeniowe oraz inne dokumenty a faktura VAT.
10.Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników.

Prowadząca: radca prawny, doradca podatkowy – absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w obsłudze prawnej i podatkowej firm z sektora telekomunikacyjnego i IT oraz samorządowych spółek komunalnych. Trener z zakresu tematyki podatkowej i prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem podatku PIT, VAT i prawa autorskiego.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 10 maja 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Podatek VAT. Omówienie najnowszych i planowanych zmian w zakresie podatku VAT

Maj 15 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz innych zainteresowanych osób, które chcą poznać obowiązki wynikające z rozliczania podatku VAT.

Celem szkolenia jest:
Uaktualnienie wiedzy i przedstawienie zmian w podejściu do kluczowych problemów związanych z rozliczaniem podatku VAT w samorządach.
Na zajęciach omówienie będzie m.in.:
-rozporządzenia Ministra Finansów dot. zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących (fiskalnych),
-nowej matrycy stawek VAT,
-ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publiczno – prywatnym,
-likwidacji deklaracji VAT na rzecz JPK_VAT,
-zmian w zakresie wykazu podatników VAT,
-fakturowania oraz korekt VAT w 2019 r.

Program:
1.Omówienie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 dot. zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących (fiskalnych).
2.Omówienie projektu ustawy nowelizującej z 27 kwietnia 2018 – dot. w szczególności kas raportujących on-line oraz zmian dotyczących kas fiskalnych, nowych zasad dotyczących aspektów technicznych kas, wystawiania faktur do paragonów, nowych sankcji za nieprawidłowe wystawianie faktur do paragonów, nowych zasad wystawiania paragonów.
3.Omówienie Ustawy z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
4.Omówienie projektu ustawy nowelizującej z 30 listopada 2018 – dot. w szczególności likwidacji deklaracji VAT na rzecz JPK_VAT.
-co należy rozumieć przez „likwidację” deklaracji VAT?
-zmiana struktury JPK,
-wprowadzenie nowej sankcji za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości,
-wprowadzenie Centralnego Rejestru Faktur,
-rozszerzenie listy podmiotów zobowiązanych do przesyłania wykazu faktur zakupowych.
5.Omówienie projektu ustawy nowelizującej z 6 września 2018 r.
6.Nowa matryca stawek VAT:
a.modyfikacja zasad stosowania PKWiU, przejście z PKWiU 2008 na PKWiU 2015,
b.wprowadzenie nomenklatury scalonej CN jako podstawy identyfikacji towarów na gruncie VAT,
c.wiążąca Informacja Stawkowa – nowy instrument ochrony prawnej,
d.obniżenie stawki VAT na książki elektroniczne (ebooki) oraz inne zmiany dotyczące stawek VAT.
7.Zmiany w zakresie wykazu podatników VAT: zakres danych przechowywanych w rejestrze podatników, konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub za pośrednictwem rachunku nieujętego w wykazie.
8.Plany MF dotyczące rozszerzenia mechanizmu podzielonej płatności (split payment):system split payment jako system obowiązkowy dla wybranych transakcji,zmiany dotyczące stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym oraz zasad stosowania solidarnej odpowiedzialności na gruncie VAT.
9.Fakturowanie oraz korekty VAT w 2019 r.: faktury, faktury korygujące, noty korygujące, zasady korygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego – korekty bieżące a korekty wsteczne, korekty in plus a korekty in minus, zasady potwierdzania odbioru faktury korygującej, zasady korygowania podatku naliczonego – korekty bieżące a korekty wsteczne, korekty in plus a korekty in minus, korekta „do zera” a anulowanie faktury, zasady wystawiania i rozliczania faktur zaliczkowych oraz faktur końcowych/ rozliczeniowych, faktury elektroniczne – zasady wystawiania, przesyłania oraz przechowywania, faktury pro formy, noty obciążeniowe oraz inne dokumenty a faktura VAT.
10.Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników.

Prowadząca: radca prawny, doradca podatkowy – absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w obsłudze prawnej i podatkowej firm z sektora telekomunikacyjnego i IT oraz samorządowych spółek komunalnych. Trener z zakresu tematyki podatkowej i prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem podatku PIT, VAT i prawa autorskiego.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 10 maja 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Maj 15
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25