Postępowanie administracyjne z udziałem spółek wodnych oraz związków spółek wodnych

Data szkolenia

19-08-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 12.08. wynosi 314,50 zł

Po 12.08. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
– Pracownicy Starostw Powiatowych zajmujący się nadzorem nad spółkami wodnymi,
– Pracownicy Urzędów Wojewódzkich zajmujący się nadzorem nad związkami spółek wodnych,
– Członkowie spółek wodnych,

Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu przedstawienie postępowania administracyjnego, ale w połączeniu z omówieniem udziału spółek wodnych oraz związków spółek wodnych. Skierowane jest ono przede wszystkim do pracowników Starostw Powiatowych zajmujących nadzorem nad spółkami wodnymi, Pracowników Urzędów Wojewódzkich zajmujących się nadzorem nad związkami spółek oraz członków spółek wodnych i związków spółek. W szkoleniu zostanie omówiona regulacja Prawa wodnego w zakresie spółek wodnych oraz związków spółek wodnych, w kontekście przepisów Kpa.
Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z problematyką postępowania administracyjnego z udziałem spółek wodnych oraz związków wodnych.

Korzyści ze szkolenia:
Poszerzenie wiedzy w zakresie postępowania administracyjnego w kontekście spraw z udziałem spółek wodnych oraz związków spółek wodnych

Program:
1.Spółka wodna i związki spółek – omówienie celów, sposobu powstania oraz organów,
2.Nadzór nad spółkami wodnymi i związkami spółek – przedstawienie zasad oraz procedury związanej ze sprawowaniem nadzoru,
3.Rozwiązanie spółki i związku spółek – omówienie sposobów rozwiązania i przedstawienie postępowania likwidacyjnego,
4.Zasady postępowania administracyjnego – przedstawienie zasad postępowania administracyjnego, w tym zasady czynnego udziału strony w postępowaniu,
5.Wszczęcie postępowania administracyjnego – omówienie sposobów wszczęcia postępowania oraz praktycznych aspektów z tym związanych,
6.Dowody w postępowaniu administracyjnym – przedstawienie możliwych środków dowodowych, np. dokumentów oraz praktycznych zagadnień z tym związanych,
7.Protokół a notatka służbowa – omówienie sytuacji, kiedy należy sporządzić protokół,
a kiedy wystarczające jest sporządzenie notatki służbowej.
8.Terminy postępowania – przedstawienie terminów postępowania określonych w Kpa oraz obowiązków organu w zakresie zawiadomienia o niezałatwieniu sprawy w terminie.
9.Decyzja, jako odzwierciedlenie zebranego materiału dowodowego – omówienie elementów decyzji administracyjnej, z uwzględnieniem uzasadnienia faktycznego i prawnego.
10.Zaskarżenie decyzji – omówienie tej problematyki.

Prowadzący: Radca Prawny, wieloletni trener, mający szerokie doświadczenie w administracji publicznej, w tym w strukturach gospodarki wodnej oraz praktykę stosowania prawa w kancelarii prawnej.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Postępowanie administracyjne z udziałem spółek wodnych oraz związków spółek wodnych

Sierpień 19 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
– Pracownicy Starostw Powiatowych zajmujący się nadzorem nad spółkami wodnymi,
– Pracownicy Urzędów Wojewódzkich zajmujący się nadzorem nad związkami spółek wodnych,
– Członkowie spółek wodnych,

Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu przedstawienie postępowania administracyjnego, ale w połączeniu z omówieniem udziału spółek wodnych oraz związków spółek wodnych. Skierowane jest ono przede wszystkim do pracowników Starostw Powiatowych zajmujących nadzorem nad spółkami wodnymi, Pracowników Urzędów Wojewódzkich zajmujących się nadzorem nad związkami spółek oraz członków spółek wodnych i związków spółek. W szkoleniu zostanie omówiona regulacja Prawa wodnego w zakresie spółek wodnych oraz związków spółek wodnych, w kontekście przepisów Kpa.
Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z problematyką postępowania administracyjnego z udziałem spółek wodnych oraz związków wodnych.

Korzyści ze szkolenia:
Poszerzenie wiedzy w zakresie postępowania administracyjnego w kontekście spraw z udziałem spółek wodnych oraz związków spółek wodnych

Program:
1.Spółka wodna i związki spółek – omówienie celów, sposobu powstania oraz organów,
2.Nadzór nad spółkami wodnymi i związkami spółek – przedstawienie zasad oraz procedury związanej ze sprawowaniem nadzoru,
3.Rozwiązanie spółki i związku spółek – omówienie sposobów rozwiązania i przedstawienie postępowania likwidacyjnego,
4.Zasady postępowania administracyjnego – przedstawienie zasad postępowania administracyjnego, w tym zasady czynnego udziału strony w postępowaniu,
5.Wszczęcie postępowania administracyjnego – omówienie sposobów wszczęcia postępowania oraz praktycznych aspektów z tym związanych,
6.Dowody w postępowaniu administracyjnym – przedstawienie możliwych środków dowodowych, np. dokumentów oraz praktycznych zagadnień z tym związanych,
7.Protokół a notatka służbowa – omówienie sytuacji, kiedy należy sporządzić protokół,
a kiedy wystarczające jest sporządzenie notatki służbowej.
8.Terminy postępowania – przedstawienie terminów postępowania określonych w Kpa oraz obowiązków organu w zakresie zawiadomienia o niezałatwieniu sprawy w terminie.
9.Decyzja, jako odzwierciedlenie zebranego materiału dowodowego – omówienie elementów decyzji administracyjnej, z uwzględnieniem uzasadnienia faktycznego i prawnego.
10.Zaskarżenie decyzji – omówienie tej problematyki.

Prowadzący: Radca Prawny, wieloletni trener, mający szerokie doświadczenie w administracji publicznej, w tym w strukturach gospodarki wodnej oraz praktykę stosowania prawa w kancelarii prawnej.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Sierpień 19
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25