Jst, jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe – klauzula nadużycia prawa , ewidencja księgowa, zasady wyliczania prewspółczynnika i wskaźnika VAT, korekty VAT, „split payment”, informacje o schematach podatkowych (MDR), faktury elektroniczne – faktura ustrukturyzowana – w 2019 r.

Data szkolenia

04-09-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 28.08. wynosi 314,50 zł

Po 28.08. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest dla skarbników, głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo – księgowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Cel szkolenia:
Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu zasady dotyczące wykonania i ewidencji zdarzeń gospodarczych i finansowych z wykorzystaniem podatku VAT po zmianach przepisów ustaw i rozporządzeń w JST, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Obszerny materiał, dotyczący zmienionych przepisów podatku VAT, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są lub będą przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności.

Program:
1.VAT JST- Gminy- klauzula nadużycia prawa.
2.Wybrane zagadnienia z zakresu VAT – jakie zasady- problemy podatkowe:
– najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste,
– media (energia elektryczna, energia cieplna, woda, gaz, odprowadzanie ścieków),
– sprzedaż towarów,
– wyżywienie dla uczniów, nauczycieli, personelu i innych osób,
– zakwaterowanie w internatach,
– pomoc społeczna,
– usługi budowlane i budowlano-montażowe,
– odwrotne obciążenie,
– inne.
3.Odliczenia podatku – odliczenia częściowe (proporcja i pre-proporcja))- niebezpieczeństwo – czy będziemy korygować prewspółczynnik – wstecznie?
4.Korekta odliczeń VAT: roczna , 5-letnia i 10-letnia -wyliczone przykłady.
5.Przykładowe ewidencje rozlicze¬nia VAT zaprezentowane na schema¬tach – po centralizacji – w urzędach JST i jednostkach organizacyjnych bez osobowości prawnej.
6.„Split payment”- czyli system podzielonej płatności (zarządzenie).
7.Zmiany na 2019 r.:
– Informacje o schematach podatkowych (MDR),
– Faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych 2019 – przepisy i struktura dokumentów – faktura ustrukturyzowana.

Prowadzący: wykładowca wyższych uczelni – Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor pozycji książkowych w tym: „Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych”(2011r), „Rachunkowość, ewidencje księgowe oraz sprawozdawczość budżetowa w rozliczeniach podatku VAT po centralizacji”, „Plan kont 2018 Zmiany w rachunkowości budżetowej Komentarz dla jednostek i zakładów budżetowych”, „Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych”, „Vademecum głównego księgowego jednostki finansów publicznych (wydawnictwo C.H.BECK. IX.2018): Rozdział VI. Środki trwałe wysokocenne i niskocenne w jednostkach sektora finansów publicznych z uwzględnieniem KSR 11, Rozdział VIII. Mechanizm podzielonej płatności w jednostkach samorządu terytorialnego, oraz wielu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, również pracowników RIO, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Jst, jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe – klauzula nadużycia prawa , ewidencja księgowa, zasady wyliczania prewspółczynnika i wskaźnika VAT, korekty VAT, „split payment”, informacje o schematach podatkowych (MDR), faktury elektroniczne – faktura ustrukturyzowana – w 2019 r.

Wrzesień 4 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest dla skarbników, głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo – księgowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Cel szkolenia:
Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu zasady dotyczące wykonania i ewidencji zdarzeń gospodarczych i finansowych z wykorzystaniem podatku VAT po zmianach przepisów ustaw i rozporządzeń w JST, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Obszerny materiał, dotyczący zmienionych przepisów podatku VAT, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są lub będą przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności.

Program:
1.VAT JST- Gminy- klauzula nadużycia prawa.
2.Wybrane zagadnienia z zakresu VAT – jakie zasady- problemy podatkowe:
– najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste,
– media (energia elektryczna, energia cieplna, woda, gaz, odprowadzanie ścieków),
– sprzedaż towarów,
– wyżywienie dla uczniów, nauczycieli, personelu i innych osób,
– zakwaterowanie w internatach,
– pomoc społeczna,
– usługi budowlane i budowlano-montażowe,
– odwrotne obciążenie,
– inne.
3.Odliczenia podatku – odliczenia częściowe (proporcja i pre-proporcja))- niebezpieczeństwo – czy będziemy korygować prewspółczynnik – wstecznie?
4.Korekta odliczeń VAT: roczna , 5-letnia i 10-letnia -wyliczone przykłady.
5.Przykładowe ewidencje rozlicze¬nia VAT zaprezentowane na schema¬tach – po centralizacji – w urzędach JST i jednostkach organizacyjnych bez osobowości prawnej.
6.„Split payment”- czyli system podzielonej płatności (zarządzenie).
7.Zmiany na 2019 r.:
– Informacje o schematach podatkowych (MDR),
– Faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych 2019 – przepisy i struktura dokumentów – faktura ustrukturyzowana.

Prowadzący: wykładowca wyższych uczelni – Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor pozycji książkowych w tym: „Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych”(2011r), „Rachunkowość, ewidencje księgowe oraz sprawozdawczość budżetowa w rozliczeniach podatku VAT po centralizacji”, „Plan kont 2018 Zmiany w rachunkowości budżetowej Komentarz dla jednostek i zakładów budżetowych”, „Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych”, „Vademecum głównego księgowego jednostki finansów publicznych (wydawnictwo C.H.BECK. IX.2018): Rozdział VI. Środki trwałe wysokocenne i niskocenne w jednostkach sektora finansów publicznych z uwzględnieniem KSR 11, Rozdział VIII. Mechanizm podzielonej płatności w jednostkach samorządu terytorialnego, oraz wielu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, również pracowników RIO, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Wrzesień 4
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25