RODO w archiwach

Data szkolenia

10-09-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 6.09. wynosi 314,50 zł

Po 6.09. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Archiwiści zakładowi, pracownicy składnic akt oraz wszyscy pracownicy zajmujący się archiwizacją w firmach i urzędach.

Cel:
Zdobycie umiejętności przeciwdziałania naruszeniom przepisów ustawy o ochronie danych osobowych przez poznanie nowej podstawy prawnej oraz środków technicznych które zapewnią bezpieczeństwo prowadzonej przez archiwistów dokumentacji pracowników oraz dokumentacji archiwum. Dodatkowo uczestnicy zdobędą umiejętność prawidłowego archiwizowania dokumentacji pod względem najnowszych wymagań archiwów.

Program:
I.Archiwa a RODO czyli podstawa prawna:
1.Ochrona danych osobowych w archiwum – podstawa prawna obowiązująca od 25 maja 2018
2.Współpraca Administratora Danych Osobowych (ADO)\ Inspektora Ochrony Danych (IOD) z Archiwistą zakładowym \osobą zajmującą się archiwum \składnicą: nowe obowiązki i zadania archiwisty
3.Zasady przetwarzania danych osobowych w archiwach \składnicach akt: -zasada legalności -zasada adekwatności -zasada celowości -zasada ograniczenia czasowego.
II.Archiwum zgodne z RODO w 9 krokach
1.Jakie wymogi formalne trzeba spełnić, oraz jakie środki wdrożyć 2
III.Zagadnienia praktyczne
1.W jakich sytuacjach można przetwarzać dane osobowe bez uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych?
2.Kwestia udostępniania dokumentacji – dane osobowe zwykłe a wrażliwe
3.Karta udostępnienia, karta wypożyczenia
4.Incydenty przetwarzania danych osobowych w archiwach, zgłaszanie i podejmowanie czynności przez archiwistę
5.Dokumentacja osób nieżyjących
6.Akta osobowe
7.Dokumentacja medyczna
8.Kwerendy, zaświadczenia wydawane z zasobu archiwum zakładowego. Zmiany w zaświadczeniach
9.Środki techniczne i organizacyjne przetwarzania danych osobowych w archiwach państwowych zgodnie z zasadą adekwatności.
10.Udostępnianie skanów dokumentów w Internecie, np. skany ksiąg parafialnych gdzie występują dane osobowe. Czy możemy udostępniać takie skany, jeżeli nie mamy wiedzy czy osoba żyje?
11.Czy możemy udostępniać w formie prezentacji (publicznie na wystawach) zdjęcia osób (np. pracowników) bez uzyskania zgody na udostępnienie wizerunku? Czy zgoda każdej osoby ze zdjęcia jest wymagana?
12.Czy można przesyłać mailem spisy akt osobowych z jednostki organizacyjnej do Archiwum Państwowego, czy ten mail wymaga szyfrowania?
13.Czy można robić fotografie dokumentów zawierających dane osobowe w czasie przeprowadzania kontroli lub ekspertyzy archiwalnej w jednostkach nadzorowanych przez Archiwa Państwowe?
14.Czy Archiwum powinno prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych
IV.Zasada ograniczenia czasu w praktyce czyli terminy przechowywania poszczególnych rodzajów dokumentacji
1.Zmiany w Ustawie o Narodowym zasobie archiwalnym od 16 czerwca 2016- Okresy przechowywania dokumentacji
2.Dokumentacja kadrowo- płacowa 3
3.Dokumentacja finansowo- księgowa
4.Dokumentacja „unijna”

Prowadzący: dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 5 września 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

RODO w archiwach

Wrzesień 10 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Archiwiści zakładowi, pracownicy składnic akt oraz wszyscy pracownicy zajmujący się archiwizacją w firmach i urzędach.

Cel:
Zdobycie umiejętności przeciwdziałania naruszeniom przepisów ustawy o ochronie danych osobowych przez poznanie nowej podstawy prawnej oraz środków technicznych które zapewnią bezpieczeństwo prowadzonej przez archiwistów dokumentacji pracowników oraz dokumentacji archiwum. Dodatkowo uczestnicy zdobędą umiejętność prawidłowego archiwizowania dokumentacji pod względem najnowszych wymagań archiwów.

Program:
I.Archiwa a RODO czyli podstawa prawna:
1.Ochrona danych osobowych w archiwum – podstawa prawna obowiązująca od 25 maja 2018
2.Współpraca Administratora Danych Osobowych (ADO)\ Inspektora Ochrony Danych (IOD) z Archiwistą zakładowym \osobą zajmującą się archiwum \składnicą: nowe obowiązki i zadania archiwisty
3.Zasady przetwarzania danych osobowych w archiwach \składnicach akt: -zasada legalności -zasada adekwatności -zasada celowości -zasada ograniczenia czasowego.
II.Archiwum zgodne z RODO w 9 krokach
1.Jakie wymogi formalne trzeba spełnić, oraz jakie środki wdrożyć 2
III.Zagadnienia praktyczne
1.W jakich sytuacjach można przetwarzać dane osobowe bez uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych?
2.Kwestia udostępniania dokumentacji – dane osobowe zwykłe a wrażliwe
3.Karta udostępnienia, karta wypożyczenia
4.Incydenty przetwarzania danych osobowych w archiwach, zgłaszanie i podejmowanie czynności przez archiwistę
5.Dokumentacja osób nieżyjących
6.Akta osobowe
7.Dokumentacja medyczna
8.Kwerendy, zaświadczenia wydawane z zasobu archiwum zakładowego. Zmiany w zaświadczeniach
9.Środki techniczne i organizacyjne przetwarzania danych osobowych w archiwach państwowych zgodnie z zasadą adekwatności.
10.Udostępnianie skanów dokumentów w Internecie, np. skany ksiąg parafialnych gdzie występują dane osobowe. Czy możemy udostępniać takie skany, jeżeli nie mamy wiedzy czy osoba żyje?
11.Czy możemy udostępniać w formie prezentacji (publicznie na wystawach) zdjęcia osób (np. pracowników) bez uzyskania zgody na udostępnienie wizerunku? Czy zgoda każdej osoby ze zdjęcia jest wymagana?
12.Czy można przesyłać mailem spisy akt osobowych z jednostki organizacyjnej do Archiwum Państwowego, czy ten mail wymaga szyfrowania?
13.Czy można robić fotografie dokumentów zawierających dane osobowe w czasie przeprowadzania kontroli lub ekspertyzy archiwalnej w jednostkach nadzorowanych przez Archiwa Państwowe?
14.Czy Archiwum powinno prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych
IV.Zasada ograniczenia czasu w praktyce czyli terminy przechowywania poszczególnych rodzajów dokumentacji
1.Zmiany w Ustawie o Narodowym zasobie archiwalnym od 16 czerwca 2016- Okresy przechowywania dokumentacji
2.Dokumentacja kadrowo- płacowa 3
3.Dokumentacja finansowo- księgowa
4.Dokumentacja „unijna”

Prowadzący: dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 5 września 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Wrzesień 10
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25